Otwornice w osadach Kanału Beagle

Otwornice w osadach Kanału Beagle

Otwornice, przedstawiciele jednokomórkowców, są powszechnie używane jako bioindykatory w badaniach paleośrodowiskowych. Niestety ich rozprzestrzenienie w wielu kluczowych obszarach jest słabo rozpoznane. Jednym z takich rejonów jest południowa Patagonia, która jest narażona na zmienne warunki w związku z migracją południowego systemu wiatrów zachodnich i Antarktycznego Prądu Okołobiegunowego. W pracy bazującej na materiale zgromadzonym w 2013 r. opisano występowanie otwornic w osadach Kanału Beagle i uchodzących do niego fiordów. Co nietypowe dla podobnych obszarów, nie zaobserwowano zespołów typowych dla środowisk z silną presją środowiskową w bezpośredniej bliskości lodowców.

 

Ilustracja: Gotowy do użycia czerpacz Van Veena, którym pobieraliśmy osady z dna morskiego we fiordach Patagonii. Ilustrowane otwornice nie w skali

Publikacja IP PAN: Korsun, S., Kniazeva, O., Majewski, W., Godoi, M. A., Hromic, T., Varfolomeeva, M., Pawlowski, J. 2023. Foraminifera in temperate fjords strongly affected by glacial meltwater, Tierra del Fuego, South America. Marine Micropaleontology 181, 102248. doi:10.1016/j.marmicro.2023.102248