Zapraszamy na 26. Piknik Naukowy w Warszawie!

Zapraszamy na 26. Piknik Naukowy w Warszawie!

Piknik już w sobotę 27. maja na Stadionie Narodowym. 

Stanowisko D3 – Instytutu Paleobiologii PAN, będzie się znajdować w Strefie Rodzinnej.

TRATWY ŻYCIA: (R)EWOLUCJA TEKTONIKI PŁYT
Wiecie, że kontynenty wędrują po Ziemi? Odkrycie tej teorii fundamentalnie zmieniło spojrzenie na ewolucję klimatu i życia. Zobaczcie, jak wyglądała nasza planeta miliony lat temu, jak zmieniał się klimat, a wraz z nim żyjące organizmy.

(R)EWOLUCJA BIOLOGICZNA
Teoria ewolucji diametralnie zmieniła sposób widzenia świata. Występujące w skałach skamieniałości stały się kluczowym jej potwierdzeniem. Przyjrzyjcie się im z bliska i poznajcie organizmy sprzed milionów lat.