Stratygrafia kredowych fosforytów z Annopola

Stratygrafia kredowych fosforytów z Annopola

Utwory albu i cenomanu (kreda) odsłonięte w Annopolu nad Wisłą słyną z bogactwa fosforytów i skamieniałości. Do roku 1970 wydobyto tu ponad milion ton fosforytów do produkcji nawozów, zaś ostatnio bada się fosforyty w poszukiwaniu złóż pierwiastków ziem rzadkich (REE). W latach 2008–2016 w opuszczonej kopalni i odkrywkach w Annopolu wydobyto tysiące szczątków morskich zwierząt, w tym kości i zęby olbrzymich morskich gadów. Artykuł przedstawia nową interpretację stratygrafii interwału fosforytowego w Annopolu i jej konsekwencje dla naszego pojmowania tego typu złóż skamieniałości.

 

.

.

Ilustracja: Profile geologiczne, stratygrafia oraz lokalizacja kluczowych stanowisk kredowych fosforytów w Annopolu i Chałupkach (Machalski et al. 2023).

Publikacja IP PAN: Machalski, M., Olszewska-Nejbert, D. and Wilmsen, M. 2023. Stratigraphy of the Albian–Cenomanian (Cretaceous) phosphorite interval in central Poland: a reappraisal. Acta Geologica Polonica, 73 (1), 1–31. Warszawa, doi: 10.24425/agp.2022.142650

Dodatkowo o odkryciach z kopalni w Annopolu: Machalski M.,2011, Drugie życie annopolskiej kopalni, Rocznik Muzeum Ewolucji 3, 20 -31

Ilustracje: Fosforyty albu i cenomanu w nieczynnej kopalni w Annopolu. Fot. M. Machalski