Rekonstrukcja szkieletu retiolita

Rekonstrukcja szkieletu retiolita

Jedną z grup graptolitów są retiolity, których kolagenowy szkielet (rabdozom) zbudowany jest z delikatnej siateczki. Rozpoznano morfologię i zrekonstruowano szkielet retiolita Paraplectograptus pochodzącego z arktycznej Kanady oraz z Polski. Dzięki trójwymiarowym okazom (wieku ok. 430 mln lat) i szczegółowym studiom w SEM odtworzono przebieg tek, których szkielet nie zachował się. Paraplectograptus jest jednym z pierwszych retiolitów, u których występują pewne cechy morfologiczne, charakterystyczne dla wszystkich retiolitów po wymieraniu lundgreni.

Modele są autorstwa Nancy Kirk.

Publikacja IP PAN: Bates D. E. B., Kirk† N. H. & Kozłowska A. 2023. — Morphology and reconstruction of the retiolitines: Silurian graptolites of the Paraplectograptus lineage (Graptolithina). Comptes Rendus Palevol 22 (4): 45-57, doi: 10.5852/cr-palevol2023v22a4