Biomineralizacja przy udziale otoliny-1

Biomineralizacja przy udziale otoliny-1

Tworzenie struktur biomineralnych w uchu wewnętrznym kręgowców (otolitów i pełniących tę samą funkcję dużo mniejszych otokonii) jest ściśle związane z obecnością macierzy organicznej, której jednym z ważnych składników jest otolina-1, krótkie białko podobne do kolagenu. W opublikowanej pracy zbadano wpływ rekombinowanej otoliny-1 pochodzącej od ryb (Danio) i człowieka na mineralizację węglanu wapnia w warunkach laboratoryjnych. Stwierdzono, że oba białka osadzone były w rdzeniu kryształów węglanu wapnia, zaś rybia otolina-1 przylegała również ściśle do ich powierzchni. Obecność obu białek miała wpływ na morfologię powstających kryształów, ale nie powodowała zmiany fazy polimorficznej węglanu wapnia. Wyniki te sugerują, że również w naturalnym środowisku biomineralizacji otolina-1 nie jest jedynie biernym rusztowaniem dla tworzonej fazy mineralnej, ale bierze aktywny udział w regulacji morfologii powstających biokryształów.

Publikacja IP PAN: Bielak, K., Benkowska-Biernacka, D., Ptak, M., Stolarski, J. Kalka, M., Dobryszycki, P. 2023. Otolin-1, an otolith- and otoconia-related protein, controls calcium carbonate bioinspired mineralization. Biochimica et Biophysica Acta – General Subjects 1867(5): 130327, doi: 10.1016/j.bbagen.2023.130327