14th Symposium of the International Fossil Coral and Reef Society (IFCRS)

Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk (organizator) oraz Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (współorganizatorzy) zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji The International Fossil Coral and Reef Society (IFCRS), która odbędzie się w dniach 10-16 września 2023 w Polsce (Warszawa-Chęciny-Kraków). Informacje na temat konferencji zawarte są na stronie internetowej: https://fossilcoralreefs.com/

Konferencje IFCRS są najważniejszym światowym forum uczonych badających kopalne koralowce i rafy w kontekście zmian klimatu oraz ewolucji ich bioróżnorodności. Dzisiejsze środowiska rafowe są jednymi z najbardziej wrażliwych na zmianę warunków klimatycznych ekosystemów morskich: modele zmian klimatu przewidują wymarcie do końca 21 wieku większości znanych dziś środowisk rafowych z powodu zakwaszania i podwyższenia temperatury wód powierzchniowych. Najnowsze badania wskazują jednak, że nie wszystkie koralowce mają ten sam potencjał przetrwania zmian, a kluczem do zrozumienia tych różnic jest ich przeszłość geologiczna i ewolucyjna. Tematem wiodącym konferencji są badania koralowców ze środowisk mezofotycznych i głębokowodnych (motto: “Going deeper”), gdyż środowiska te stanowią potencjalne refugia koralowców w przypadku wymarcia płytkowodnych raf, zaś w Polsce kopalne środowiska raf mezofotycznych są dobrze poznane i reprezentują pierwsze rafy nowoczesnego typu na świecie.