Kielichy liliowców Haplocrinites z dewonu Gór Świętokrzyskich

Kielichy liliowców Haplocrinites z dewonu Gór Świętokrzyskich

W pracy opisano kolekcję kielichów liliowców z rodzaju Haplocrinites z dewonu Gór Świętokrzyskich. Analizy morfometryczne sugerują przynależność zebranego materiału do jednego gatunku wykazującego szeroki zakres zmienności morfologicznej. Ustalono, że H. aremoricensis jest młodszym synonimem H. boitardi. Badania te wskazują na konieczność gruntownej rewizji taksonomicznej haplokrynidów.

Publikacja IP PAN: Paszcza, K., Salamon, M. A., Duda, P., Gorzelak, P. 2022. Morphologic variation of the Middle Devonian crinoid genus Haplocrinites from Poland. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, doi.:10.1127/njgpa/2022/1078