11 Międzynarodowe Sympozjum Kredowe

11 Międzynarodowe Sympozjum Kredowe

Instytut Paleobiologii PAN jest współorganizatorem 11 Międzynarodowego Sympozjum Kredowego, które odbędzie się w Warszawie w dniach 22-26 sierpnia 2022 r. Sympozjum poświęcone będzie geologii i paleontologii systemu kredowego. Przypada ono na dwusetną rocznicę wyróżnienia kredy w międzynarodowej tabeli czasu geologicznego. Oprócz obrad plenarnych przewidziane są wycieczki terenowe, na których zostaną przedstawione kluczowe stanowiska geologiczne i paleontologiczne kredy na terenie Polski i sąsiednich krajów.

11th International Cretaceous Symposium Warsaw 2022 – pdf

Strona internetowa sympozjum:  https://www.cretaceous2022.com/

Kontakt: 11Cretaceous.Symposium@uw.edu.pl; i.walaszczyk@uw.edu.pl;
mach@twarda.pan.pl