Nowe gatunki gąbek kenozoicznej Tetydy

Nowe gatunki gąbek kenozoicznej Tetydy

Gąbki są szeroko rozpowszechnione w kopalnych oraz dzisiejszych środowiskach morskich. Jednak nasza wiedza na temat zespołów gąbkowych kenozoicznej Tetydy jest mała. Opisujemy zaskakująco bogaty zespół igieł gąbek ze środkowego i późnego eocenu środkowo-wschodniej Ukrainy. Zespół ten składał się z co najmniej 34 taksonów gąbek (w tym gąbek z klas Demospongiae, Hexactinellida i Homoscleromorpha), które zamieszkiwały płytkie wody o głębokości ok. 100 m. W pracy opisano dwa nowe gatunki gąbek, Paratetilla milanek i Theonella alexandriae Łukowiak. Ponadto zanotowano pierwsze kopalne wystąpienie gąbki z rodzaju Vetulina, który obecnie zamieszkuje wody wokół Australii, Filipin oraz Morze Karaibskie. Niektóre z rozpoznanych taksonów gąbek były wcześniej notowane z górnego eocenu Australii i Nowej Zelandii. Wskazuje to na ich szerokie rozprzestrzenienie we wczesnym kenozoiku, a także pokazuje, że dawniej istniało nieprzerwane połączenie między zachodnią Tetydą a obszarami okołoaustralijskimi.

Ilustracja: Paratetilla milanek Łukowiak sp. nov.,; A, artykuowane ciało gąbki. B, schemat rozmieszczenia igieł, wskazujący położenie elementów pokazanych na C–H. Skale: 5 mm (A, B); 20 μm (C–H; C′–H′).

Publikacja IP PANMagdalena Łukowiak, Andrzej Pisera, Tetiana Stefanska, Vadym Stefanskyi. 2021. High diversity of siliceous sponges in Western Tethyan areas during the Eocene: palaeobiogeographical, ecological and taxonomic significance. Papers in Palaeontology.
doi.org/10.1002/spp2.1416