Nowe badania dinozaura z rodzaju Borogovia

Nowe badania dinozaura z rodzaju Borogovia

Borogovia gracilicrus to dinozaur z grupy teropodów, którego szczątki odkryto w 1971 r. w osadach najwyższej górnej kredy Mongolii podczas polsko-mongolskich ekspedycji paleontologicznych do Basenu Nemegt. W nowej pracy ponownie przebadano anatomię borogowii skupiając się przede wszystkim na morfologii drugiego palca tylnej stopy tego dinozaura. W odróżnieniu od innych przedstawicieli troodontydów, borogowia nie posiada charakterystycznego dla tej grupy „sierpowatego” szponu. Nowa praca odtwarza ewolucję tej cechy w ramach wczesnych przedstawicieli teropodów z grupy Paraves; wprowadza pojęcie „sierponośny palec” („falciphoran condition”) i opisuje cechy osteologiczne wchodzące w jego skład.

Rekonstrukcja: Borogovia atakuje innego dinozaura, autorka Edyta Felcyn-Kowalska

Publikacja IP PAN — Cau, A. & D. Madzia. 2021. The phylogenetic affinities and morphological peculiarities of the bird-like dinosaur Borogovia gracilicrus from the Upper Cretaceous of Mongolia. PeerJ 9: e12640. doi:10.7717/peerj.12640