Triasowe ichtiozaury z Syberii

Triasowe ichtiozaury z Syberii

Późny trias (ok. 225 milionów lat temu) był ważnym okresem w ewolucji ichtiozaurów, gdyż właśnie wtedy wyewoluowały ich zaawansowane, „rybokształtne” formy. Jednak ewolucja ichtiozaurów w późnym triasie jest słabo poznana, ponieważ ich skamieniałości z tego okresu są bardzo rzadkie. W pracy opisano nowe zespoły późnotriasowych ichtiozaurów z Wysp Nowosyberyjskich z Dalekiego Wschodu Rosji, w tym nowy gatunek – Auroroborealia incognita. Ichtiozaur ten był prawdopodobnie blisko spokrewniony z przodkami ichtiozaurów „rybokształtnych”, na co wskazuje jego mozaikowa anatomia, posiadająca cechy zarówno prymitywne jak i bardziej zaawansowane.
Rekonstrukcja: Andrey Atuchin

Publikacja IP PAN — Zverkov, N. G., Grigoriev, D. V., Wolniewicz, A. S., Konstantinov, A. G., and Sobolev, E. S. 2021. Ichthyosaurs from the Upper Triassic (Carnian–Norian) of the New Siberian Islands, Russian Arctic, and their implications for the evolution of the ichthyosaurian basicranium and vertebral column. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 1-24. doi:10.1017/S1755691021000372.