Nowy gatunek miksozaura z Chin

Nowy gatunek miksozaura z Chin

Miksozaury były grupą ichtiozaurów ze środkowego triasu. Charakteryzował je opływowy kształt ciała oraz uzębienie służące do kruszenia pancerzy morskich bezkręgowców. Miksozaury występowały licznie w płytkich wodach oceanu Tetydy i znane są z setek okazów, jednak ich różnorodność gatunkowa jest słabo poznana. W nowej pracy opisano nowy gatunek miksozaura z prowincji Junnan w południowo-zachodnich Chinach – Mixosaurus luxiensis. Odkrycie pozwala lepiej zrozumieć różnorodność anatomiczną i ekologiczną miksozaurów z Chin oraz ich pokrewieństwa z gatunkami z Europy.

 

Ilustracja: autor zdjęcia: Ye-wei Fang, autor rekonstrukcji: Nikolay Zverkov

Publikacja IP PAN: Fang, Y.-W., Wolniewicz, A.S., and Liu, J. 2024. A new species of mixosaurid ichthyosaur from the Middle Triassic of Luxi County, Yunnan Province, South China. Acta Palaeontologica Polonica 69(2), 263–280. doi: https://doi.org/10.4202/app.01133.2024