Ponowny opis Trachelosaurus fischeri z triasu Niemiec

Ponowny opis Trachelosaurus fischeri z triasu Niemiec

Opisany ponad 100 lat temu Trachelosaurus okazał się nie być, jak dotąd sądzono, chimerą, a żyjącym w wodzie gadem o niezwykle długim kręgosłupie (blisko 50 kręgów przedkrzyżowych).

Kamieniołom w Bernburgu (Saksonia-Anhalt, Niemcy) znany jest ze znajdowanych tam czaszek triasowych płazów. Jedyny wydobyty stamtąd szkielet gada opisano ponad 100 lat temu jako Trachelosaurus fischeri. Przez wiele lat okaz ten uznawano za wymieszane szczątki kilku różnych zwierząt. Nowe badania dowodzą jednak, że wszystkie kości pochodzą od tego samego osobnika – trachelozaur był po prostu zwierzęciem o bardzo długim kręgosłupie, liczącym przynajmniej 48 kręgów przedkrzyżowych (dwa razy więcej niż u człowieka!). Trachelosaurus to najstarszy i jedyny znany z Europy przedstawiciel trachelozaurydów – środkowotriasowych gadów wodnych.

Zdjęcie: Liliana Reinöhl

Publikacja IP PAN: Spiekman, S.N.F., Ezcurra, M.D., Rytel, A., Wang W., Mujal, E., Buchwitz, M. & Schoch, R.S. 2024. A redescription of Trachelosaurus fischeri from the Buntsandstein (Middle Triassic) of Bernburg, Germany: the first European Dinocephalosaurus-like marine reptile and its systematic implications for long-necked early archosauromorphs. Swiss Journal of Palaeontology 143,10. doi: 10.1186/s13358-024-00309-6.