Bagaraatan jest chimerą

Bagaraatan jest chimerą

Bagaraatan ostromi to enigmatyczny dinozaur drapieżny opisany z górnokredowej formacji Nemegt w Mongolii. Przez ponad 30 lat jego pozycja systematyczna pozostawała nieokreślona. Rewizja Bagaraatan wykazała, że gatunek ten jest chimerą – jego szkielet został pierwotnie zrekonstruowany w oparciu o pomieszane kości dwóch różnych dinozaurów: owiraptorozaura (cf. Elmisaurus) i bardzo młodego tyranozauryda. Kwestią wciąż otwartą pozostaje to, czy Bagaraatan jest w istocie odrębnym przedstawicielem tyranozaurydów, czy też młodocianym osobnikiem Tarbosaurus lub Alioramus. Bagaraatan jest jednym z najmniejszych znanych młodocianych tyranozaurydów.

Ilustracja: U góry pierwotnie opisany szkielet Bagaraatan, a poniżej aktualna rekonstrukcja

Publikacja IP PAN: Słowiak J, Brusatte S.L., Szczygielski T. (2024) Reassessment of the enigmatic Late Cretaceous theropod dinosaur, Bagaraatan ostromi, Zoological Journal of the Linnean Society: zlad169, doi: 10.1093/zoolinnean/zlad169.