Histologia kości kończyn triasowych żółwi

Histologia kości kończyn triasowych żółwi

Żółwie mają charakterystyczną mikrostrukturę kości kończyn: słabo unaczyniona tkanka wzrasta przez większość życia powoli, a ponadto nie ma jamy szpikowej. U dzisiejszych gatunków ten typ budowy jest dobrze udokumentowany, ale żółwie kopalne są pod tym względem słabo przebadane. Autorzy przedstawiają mikrostrukturę kości dwóch spośród najstarszych (trias, ok. 215-210 mln lat temu) żółwi. Typowe cechy tkanki kostnej pojawiły się bardzo wcześnie w ewolucji tych zwierząt. Co więcej, już wówczas obecne były rozbieżne strategie wzrostu – jego tempo różniło się zwłaszcza za młodu, więc poszczególne gatunki żółwi osiągały porównywalne rozmiary na różnych etapach życia.

Publikacja IP PAN: Szczygielski T., Klein N., Słowiak-Morkovina J., Scheyer T. M. 2023. Limb histology of the Triassic stem turtles Proterochersis porebensis Szczygielski & Sulej, 2016 and Proganochelys quenstedtii Baur, 1887 with insights into growth patterns of early turtles. Comptes Rendus Palevol 22 (32): 635–665. doi:10.5852/cr-palevol2023v22a32