Dewońskie ramienionogi z Miłoszowa

Dewońskie ramienionogi z Miłoszowa

Ukazało się monograficzne opracowanie 68 gatunków ramienionogów (trzy nowe, z czego jeden w obrębie nowego rodzaju), najbardziej zróżnicowanej grupy w środkowym dewonie (żywecie) Miłoszowa w Górach Świętokrzyskich. Zaproponowano interpretację sekwencji ewolucyjnej w obrębie rodzaju Skenidioides jako kladogenezy pączkującej. Ramienionogi były częścią różnych paleoekosystemów od głębokości rzędu 20 m do ok. 100 m. Jest to druga część numeru specjalnego Annales Societatis Geologorum Poloniae pt. „Środkowodewońska biota i środowiska regionu łysogórskiego”.
 
Ilustracja: Ramienionóg (atrypid) Davidsonia septata narastający na koralu czteropromiennym (Baliński & Halamski 2023, fig. 32H)

Publikacja IP PAN: Baliński, A. & Halamski, A.T. 2023. Pre-Taghanic (Lower to lower Middle Givetian) brachiopods from Miłoszów in the Holy Cross Mountains (Poland). Annales Societetis Geologorum Poloniae, 93 (1): 3–102, doi: 10.14241/asgp.2023.01