Klub Młodego Paleontologa

Uwaga! Wznawiamy spotkania Klubu Młodego Paleontologa! Najbliższe spotkanie odbędzie się 7. października o godz. 16.00.

Na spotkaniach obowiązuje reżim sanitarny, czyli dezynfekcja rąk przed wejściem do Muzeum, zakrywanie ust i nosa oraz dystans 1,5 m. Uczestnicy spotykają się z prowadzącym przed wejściem do Pałacu Młodzieży, skąd przechodzą do Muzeum bez rodziców/opiekunów. Odbiór dzieci po zajęciach będzie także sprzed Pałacu Młodzieży.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Nie ma konieczności wcześniejszego zapisu, można to zrobić przed zajęciami.

Życzymy mile spędzonego czasu!