Międzynarodowa Konferencja Geologiczna „Jurassica XV”

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Instytut Paleobiologii PAN, Państwowy Instytut Geologiczny im. Dionýza Štúra w Bratysławie oraz Gmina Iłża mają przyjemność ogłosić zbliżającą się Międzynarodową Konferencję Geologiczną „Jurassica XV”, która odbędzie się w Iłży w dniach 19-22 września 2023 r. Informacje na temat konferencji znajdziesz w Circular.

Konferencja Jurassica jest otwarta dla wszystkich geologów zajmujących się systemem jurajskim oraz osadami granicznymi triasu/jury i jury/kredy. Konferencja ma na celu wymianę nowatorskich pomysłów i odkryć oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat kluczowych aspektów stratygrafii jurajskiej, wzorców granic pięter (GSSP), sedymentologii, geochemii, paleontologii, tektoniki, paleomagnetyzmu i geoturystyki. Spotkanie stanowi również forum prezentacji wyników badań młodych naukowców i doktorantów nad poszczególnymi dziedzinami geologii jurajskiej.

Konferencja „Jurassica XV” oprócz prezentacji doniesień naukowych będzie obejmowała również wycieczki terenowe. Zarówno prezentowane zagadnienia, jak i wycieczki poświęcone będą płytkowodnym utworom górnej jury północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich zawierającym zróżnicowane zespoły faunistyczne.