Tropy permskiego synapsyda z odciskami skóry!

Osady dolnego permu Basenu Boskowickiego na Morawach (Czechy) od dawna słyną z niezwykłego bogactwa sejmuriamorfów z grupy Discosauriscidae (gałąź ewolucyjna wymarłych czworonogów). Poza nimi czworonogi reprezentowane były jedynie przez rzadkie temnospondyle.

Najnowsze badania dostarczyły pierwszych dowodów na występowanie wczesnych synapsydów (owodniowców z linii ewolucyjnej ssaków) w permie Czech. Materiał obejmuje dobrze zachowane izolowane tropy, odciski przednich i tylnych kończyn, oraz płytę, na której można zaobserwować ok. 20 tropów, które tworzą ścieżki w co najmniej czterech różnych kierunkach. Ponadto najlepiej zachowany okaz zawiera odciski skóry, których nigdy wcześniej nie obserwowano na stopach wczesnych owodniowców z linii ewolucyjnej ssaków. Nowy materiał uzupełnia skąpy zapis synapsydów z granicy karbonu i permu równikowej Pangei.

Rekonstrukcja synapsyda i zdjęcie tropów. Ilustracja: Edyta Felcyn-Kowalska

Publikacja IP PAN: Calábková, G., Březina, J., Nosek, V. & D. Madzia. 2023. Synapsid tracks with skin impressions illuminate the terrestrial tetrapod diversity in the earliest Permian of equatorial Pangea. Scientific Reports 13: 1130. doi:10.1038/s41598-023-27939-z