Instytut Paleobiologii PAN wspiera 31. finał WOŚP!

W tym roku Instytut Paleobiologii PAN wspiera 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!

Wystawiamy aukcję na której oferujemy ekskluzywne zwiedzanie unikatowego stanowiska paleontologicznego w geoparku Owadów-Brzezinki w gminie Sławno (powiat opoczyński), połączone z warsztatami paleontologicznymi.

Link do aukcji na Allegro: Wyprawa do (geo)Parku Jurajskiego

Zwiedzanie zorganizuje Instytut Paleobiologii PAN, Stowarzyszenie Przyjaciół Nauk o Ziemi PHACOPS, firma Nordkalk oraz Urząd Gminy w Sławnie.

Wykład, warsztaty i zwiedzanie poprowadzi dr hab. Błażej Błażejowski – paleontolog z Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie, który jest współodkrywcą tego unikatowego w skali świata stanowiska paleontologicznego, określanego jako „okno na świat” późnej jury (około 150 mln lat temu).

Wejście do czynnego kamieniołomu, gdzie odbędą się warsztaty paleontologiczne, może się odbyć tylko na specjalnych zasadach, po zatrzymaniu części prac eksploatacyjnych. Zwiedzający zostaną wyposażeni w kamizelki oraz kaski ochronne.
W trakcie warsztatów w kamieniołomie Owadów-Brzezinki będzie można znaleźć fascynujące skamieniałości późnojurajskich bezkręgowców, m.in. amonitów, małżów, ramienionogów, homaropodobnych skorupiaków oraz kręgowców, np. ryb, a nawet ichtiozaurów! Niektóre z tych skamieniałości będzie można zabrać ze sobą, a okazy ważne dla nauki zasilą kolekcję badawczą IPal PAN, o czym zdecyduje prowadzący.

Wykład na temat stanowiska paleontologicznego oraz poszukiwanie skamieniałości w kamieniołomie Owadów-Brzezinki, na życzenie osoby, która wygra licytację, będzie zrealizowane w ustalonym czasie dla dowolnej grupy przyjaciół, rodziny czy też klasy (do około 30 osób).

Zapraszamy na przygodę!

#aukcjeWOSP  #WOSP2023