"Oko Saurona" i inne mikroorganizmy

Otwornice i blisko z nimi spokrewnione gromie dominują w zespołach mejobentosu w regionach polarnych. Otwornice posiadające twarde skorupki są stosunkowo dobrze poznane, natomiast te o miękkich skorupkach, podobnie jak gromie, były dotychczas w znacznym stopniu ignorowane. Niesłusznie, bo jak dowodzą badania środowiskowego DNA mają one duży potencjał dla analiz środowiskowych i paleośrodowiskowych, spełniając rolę bioindykatorów. Potencjał ten pozostaje jednak w znacznym stopniu niewykorzystany ze względu na niedostateczne rozpoznanie systematyki i występowania tych mikroorganizmów.

 

Dzięki pracom terenowym podjętym pod kierunkiem prof. Wojciech Majewskiego w ramach projektu NCN „Reakcja na zmiany środowiska i postindustrialna odbudowa populacji otwornic z fiordów Georgii Południowej, sub-Antarktyka” możliwe było opisanie trzech nowych dla nauki rodzajów i czterech gatunków otwornic jednokomorowych, a także sześciu gatunków z rodzaju Gromia, występujących we fiordach Georgii Południowej i u wybrzeży Falklandów.

“Oko Saurona” - niezwykła otwornica z rodzaju Vanhoeffenella. Fot. Jan Pawlowski

Publikacje IP PAN: Gooday A.J., Holzmann M., Majewski W. & Pawlowski J. 2022. New species of Gromia (Protista, Rhizaria) from South Georgia and the Falkland Islands. Polar Biology 45: 647–666.
Holzmann M., Gooday A.J., Majewski W. & Pawlowski J. 2022. Molecular and morphological diversity of monothalamous foraminifera from South Georgia and the Falkland Islands: Description of four new species. European Journal of Protistology 85: 125909.