Корали-близнюки

Корали-близнюки

Загадкові види – виклик для традиційної таксономії та оцінки фактичного різноманіття: подібна морфологія цих видів (основа для традиційної таксономічної ідентифікації) існує, незважаючи на різну еволюційну історію та часте репродуктивне розділення. В опублікованій роботі вперше наданий такий детальний філогеографічний аналіз склерактинієвого коралу, відомого як Plesiastrea versipora, широко розповсюдженого в Індо-Тихоокеанському регіоні. Аналіз молекулярних даних, а також макроскопічних і мікроскопічних особливостей скелета (досліджено понад 80 екземплярів з усього ареалу P. versipora) вказує на існування двох окремих видів: форм, що належать до «помірної клади» (з характеристиками виду Plesiastrea versipora) та тих, що належать до «тропічної клади», представленої відновленим видом Plesiastrea peroni. Робота ілюструє корисність інтегрованого скелетного та молекулярного підходу до систематики коралів.

ПУБЛІКАЦІЯ: Juszkiewicz, D. J., White, N.E., Stolarski, J., Benzoni, F., Arrigoni, R., Hoeksema, B., Wilson, N.G., Buncea, M., Richards, Z.T. 2022. Phylogeography of recent Plesiastrea (Scleractinia: Plesiastreidae) based on an integrated taxonomic approach. Molecular Phylogenetics and Evolution 107469, doi: 10.1016/j.ympev.2022.107469.