Ранньоолігоценові брахіоподи з Мамендорфу, Германія

Ранньоолігоценові брахіоподи з Мамендорфу, Германія

В породах нижнього олігоцену Мамендорфу (центральна Німеччина) виявлено на диво багату фауну брахіопод, що містить 13 видів, які належать до 11 родів.

Вид Pliothyrina grandis, обмежений олігоценом басейну Північного моря, є найпоширенішим; але переважаючою та найрізноманітнішою групою, що становить майже 50% матеріалу, є родина Megathyrididae, представлена шістьма видами в комплексі Маммендорфа. Фауна брахіопод Мамендорфа демонструє велику спорідненість з фауною раннього олігоцену басейну Майнца.

ПУБЛІКАЦІЯ: Bitner, M.A. & Müller, A. 2022. Early Oligocene brachiopods from the rocky shore deposists at Mammendorf, central Germany. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 92(1): 87–107. doi.org/10.14241/asgp.2022.02