Чи є форамініфери гарним палеотермометром?

Чи є форамініфери гарним палеотермометром?

В палеокліматичних реконструкціях зазвичай використовують ізотопи кисню, які входять до складу черепашок викопних форамініфер. Однак, ізотопний склад зразків міг бути істотно змінений під час діагенезу. В опублікованій роботі поточні опосередковані зміни в ізотопах досліджувалися в незмінених зразках трьох сучасних видів бентосних форамініфер, тобто Ammonia sp., Haynesina germanica та Amphistegina lessonii. Зразки, що пройшли обробку, залишились незмінними, але було виявлено, що відбувається масовий і швидкий обмін ізотопів кисню черепашок з водою, в залежності від видової приналежності; діагенетичні зміни корелюються дослідженням ультра-текстури і асоційованою органічною речовиною.
Результат означає, що проби, які вважаються текстурно «незмінними» для цілей палеокліматичної реконструкції, могли зазнати значного ізотопного обміну; тому повторна перевірка палеотемпературних даних є виправданою.

ПУБЛІКАЦІЯ: Cisneros-Lazaro, D., Adams, A., Guo, J., Bernard, S., Baumgartner, L.P., Daval, D., Baronnet, A., Grauby, O., Vennemann, T., Stolarski, J., Escrig. J., Meibom, A. 2022. Fast and pervasive diagenetic isotope exchange in foraminifera tests is species-dependent. Nature Communications 13:113. doi: 10.1038/s41467-021-27782-8