Нові види губок з кайнозойського Тетісу

Нові види губок з кайнозойського Тетісу

Губки є важливою складовою сучасного і викопного водного середовища. Проте, про їхні спільноти, які населяли акваторію Тетісу в кайнозої, відомо мало. Ми зафіксували на диво багате скупчення спікул губок середнього–пізнього еоцену зі східної і центральної України. Дане угрупування налічувало щонайменше 34 таксони губок (включаючи звичайні губки, гексактинеліди та гомосклероморфи) і заселяло мілководдя на глибині до 100 метрів. Було описано два нових вида – Paratetilla milanek і Theonella alexandriae Łukowiak. Крім того, ми повідомляємо про першу викопну знахідку Vetulina, роду губок, які зараз живуть поблизу Австралії, Філіппін та в Карибському морі. Деякі з визначених таксонів губок були раніше виділені з верхнього еоцену Австралії та Нової Зеландії. Це свідчить про їхнє значне поширення протягом раннього кайнозою, а також про те, що між західним Тетісом і морями навколо Австралії існував безперервний зв’язок.

Ілюстрація: Paratetilla milanek Łukowiak sp. nov.: A, тіло губки. B, схема розташування спікул із зазначенням взаємного розташування елементів, показаних на C – H. Масштабні смуги: 5 мм (A, B); 20 мкм (C – H; C′ – H′).

ПУБЛІКАЦІЯ: Magdalena Łukowiak, Andrzej Pisera, Tetiana Stefanska, Vadym Stefanskyi. 2021. High diversity of siliceous sponges in Western Tethyan areas during the Eocene: palaeobiogeographical, ecological and taxonomic significance. Papers in Palaeontology.
doi.org/10.1002/spp2.1416