Нові види пізньокрейдових гастропод з Кіпру

Нові види пізньокрейдових гастропод з Кіпру

Спільноти гідротерм – це об’єднання тварин, що живуть у глибоководних умовах навколо виходів гідротермальних джерел. Їх харчові стратегії залежать від хемосинтезуючих первинних мікробних продуцентів. Оцінки молекулярно-філогенетичної дивергенції вказують на те, що багато домінуючих таксонів виникли в кайнозої та крейді; проте скам’янілості в ориктоценозах гідротерм мають надзвичайно поганий ступінь збереженості. Кіпрські спільноти складаються з жилих трубок червів і численних абісохризоїдних гастропод. Всі черевоногі молюски належать до нових видів, а також описаний один новий рід – Cyprioconcha. У фауні черевоногих є і перші представники Desbruyeresia, Hokkaidoconcha, Ascheria і Paskentana з гідротермальних джерел, а також є наймолодший представник останнього роду в будь-якому середовищі. Ця фауна є лише однією з двох спільнот гідротермальних джерел, відомих у мезозойські часи, що містять інші скам’янілості, ніж трубки червів.

ПУБЛІКАЦІЯ: Kaim, A., Little, C.T.S., Kennedy, W.J., Mears, E.M. and Anderson
L.M. 2021. Late Cretaceous hydrothermal vent communities from the Troodos Ophiolite, Cyprus: Systematics and evolutionary significance. Papers in Palaeontology published online.